MENI

31. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

18.6.2009. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Doma naroda;
 3. Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju institucija BiH;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda;
 7. Prijedlog zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: izaslanici Branko Zrno i Slobodan Šaraba;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama (drugo čitanje) – predlagatelj: Zastupnički dom;
 11. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA  (drugo čitanje) – predlagatelj: Zastupnički dom;
 12. Prijedlog zakona o trošarinama BiH (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o javnim nabavama (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (prijedlog Vijeća ministara BiH);
 17. Strategija prevencije i borbe protiv nasilja u obitelji u BiH za razdoblje od 2009. do 2011. godine;
 18. Plan aktivnosti za ispunjavanje obveza iz preporuka Europskog povjerenstva u vezi s Mapom puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine;
 19. Izvješće o provedbi zakona u nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH; 
 20. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH i o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH;
 21. Izvješće o utrošku sredstava Predsjedništva Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, sukladno Ustavu BiH, članak V. točka 3. (g);
 22. Prijedlog rezolucije o unapređenju zaštite obitelji u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: izaslanik Hilmo Neimarlija;
 23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne  i Hercegovine - predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 24. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine - predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesewllschaft – Razvoj vodoopskrbnog sustava u općini Livno; 
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005);
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o suradnji u borbi protiv kriminala, posebice terorizma, nelegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala;
 28. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije;
 29. Davanje suglasnosti za ratificiranje Aneksa II. Sporazuma između BiH i Kraljevine Norveške o financiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužiteljstava u BiH;
 30. Davanje suglasnosti za ratificiranje Dodatnog protokola uz Kaznenopravnu konvenciju protiv korupcije /ETS 191/, Strasbourg, 15. svibnja 2003;
 31. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske konvencije o obavijestima o stranom pravu s Dodatnim protokolom;
 32. Davanje suglasnosti za ratificiranje Amandmana na Konvenciju o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju;
 33. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola između Ministarastva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije  o provođenju zajedničkih ophodnji uz zajedničku državnu granicu;
 34. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije o održavanju redovitih sastanaka predstavnika graničnih policija na državnoj, regionalnalnoj i lokalnoj razini. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.