MENI

31. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

18.6.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 30. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста Предлога закона о измјенама и допунама закона о финансирању институција БиХ;
 4. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, по хитном поступку у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 5. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, по хитном поступку у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 6. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, по хитном поступку у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 7. Предлог закона о парламентарном војном повјеренику Босне и Херцеговине (друго читање) - предлагачи: делегати Бранко Зрно и Слободан Шараба;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истрагу и заштиту (друго читање) - предлагач:Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Граничној полицији БиХ (друго читање) - предлагач:Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о фискалним касама (друго читање) – предлагач: Представнички дом;
 11. Предлог закона о заштити домаће производње унутар Споразума ЦЕФТА  (друго читање) – предлагач: Представнички дом;
 12. Предлог закона о акцизама БиХ (друго читање) - предлагач:Савјет министара БиХ;
 13. Предлог закона о јавним набавкама, (прво читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о конкуренцији (прво читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 15. Предлог закона о измјени Закона о министарствима и другим органима управе БиХ (прво читање) - предлагач: Савјет министара БиХ;
 16. Предлог ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за провођење Анекса VII. Дејтонског мировног споразума (Предлог Савјета министара БиХ);
 17. Стратегија превенције и борбе против насиља у породици у БиХ за период од 2009. до 2011. године;
 18. План активности за испуњавање обавеза из препорука Европске комисије у вези с Мапом пута за либерализацију визног режима за грађане Босне и Херцеговине;
 19. Извјештај о провођењу закона у надлежности Централне  изборне комисије; 
 20. Извјештај о заштити личних података у БиХ и о раду Агенције за заштиту личних података у БиХ;
 21. Извјештај о утрошку средстава Предједништва Босне и Херцеговине за 2008. годину, у складу са Уставом БиХ члан V тачка 3. (г);
 22. Предлог резолуције о унапређењу заштитe породице у Босни и Херцеговини – предлагач; делегат Хилмо Неимарлија;
 23. Предлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Босне  и Херцеговине - предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 24. Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина Босне и Херцеговине - предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ и Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesewllschaft – Развој система водоснабдјевања у општини Ливно; 
 26. Давање сагласности за ратификацију Међународних здравствених прописа (2005.);
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Савјета министара Републике Албаније о сарадњи у борби против криминала, посебно тероризма, илегалне трговине дрогом и организованог криминала;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума о економској сарадњи између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије;
 29. Давање сагласности за ратификацију Анекса II Споразума између БиХ и Краљевине Норвешке о финансирању пројекта у корист правосуђа и/или судова и тужилаштва у БиХ;
 30. Давање сагласности за ратификацију Додатни протокол казненоправне Конвенције против корупције /ЕТС 191/, Стразбург, 15. свибња 2003.;
 31. Давање сагласности за ратификацију Европске конвенције о обавјештењима о страном праву сa Додатним протоколом;
 32. Давање сагласности за ратификацију Амандмана на Конвенцију о оснивању Савјета за царинску сaрадњу;
 33. Давање сагласности за ратификацију Протокола између Министараства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Републике Србије  о провођењу заједничких патрола уз заједничку државну границу;
 34. Давање сагласности за ратификацију Протокола између Министарства безбједности БиХ и МУП-а Републике Србије о одржавању редовних састанака представника граничних полиција на државном, регионалналном и локалном нивоу. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.