MENI

36. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

1.10.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska  pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama o upravnom postupku  (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;  
 8. Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja BHRT-a na dan 31.12.2008.; (revizorski izvještaj);
 9. Izjašnjavanje o Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2008. godinu, s pregledom korekcija finansijskog izvještaja BHRT-a za 2007. i 2008. godinu;
 10. Izvještaj o izvršenju Plana aktivnosti za ispunjenje preostalih obaveza iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima za period 15.7.2009. – 7.9.2009. (materijal Vijeća ministara BiH);
 11. Imenovanje Ombudsmena u Instituciju ombdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Lista kandidata Ad hoc zajedničke komisije za imenovanje ombudsmena);
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o amandmanima na Sporazum između Bosne i Herecgovine i Češke Republike o unapređenju i zaštiti ulaganja, potpisan 17. aprila 2002. u Sarajevu;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save; 
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjeni i dopuni ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Asocijacije za razvoj (IDA) – Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja učešća Bosne i Hercegovine u ERDF evropskim programima međunarodne teritorijalne saradnje „Jugoistočna Evropa“ i „Mediteran“ na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA), komponenta prekogranične saradnje za 2008. Godinu;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2007. godini.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.