MENI

38. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

13.11.2009 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Prijedloga zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini;
 4. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i  Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine, (drugo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 10. Prijedloga zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 11. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o finansiranju političkih stranaka (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine  (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o duhanu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 17. Prijedlog poslovnika o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u Bosni i Hercegovini;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu „Jadranskog prekograničnog programa saradnje u okviru IPA-e“ u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o razvojnoj saradnji.(kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.