MENI

43. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

23.2.2010 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  42. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog zakona o duhanu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (prvo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava (prvo čitanje), predlagač:  Vijeće ministara BiH;  
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni  i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Razmatranje Godišnje platforme o obavještajno-sigurnosnoj politici s Mišljenjem Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine,  predlagač: Predsjedništvo BiH;
 15. Razmatranje zaključka Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, usvojen na 18. sjednici Zajedničke komsije, održanoj 5.2.2009.;
 16. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta na period od tri godine (prijedlog jedinstvene rang-liste kandidata Privremene zajedničke komsije oba doma PSBiH);
 17. Imenovanje tri člana iz Doma naroda PSBiH u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Federalnog ministarstva evropskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o saradnji u oblasti razvoja;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o kreditu za projekat izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za termoelektranu Ugljevik između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Bosne i Hercegovine;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt  na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke - Vodosnabdijevanje i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1: vodosnabdijevanje);
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt  na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke – Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci (komponenta 2: sistemi za odvođenje otpadnih voda);
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH i Mađarske izvozno-uvozne banke za projekat - Tretman otpadnih voda u općini Tuzla;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza na dohodak i  imovinu;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih ili službenih pasoša;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.