MENI

44. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

9.4.2010 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  43. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedloga zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni  i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Predloga zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagači: delegati Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić;
 13. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (prvo čitanje) predlagač: Predstavnički dom;
 15. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 18. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 19. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kola (prvo čitanje); predlagač: Vijeće ministara BiH;
 20. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 21. Prijedlog zakona o žigu (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 22. Prijedog zakona o patentu (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 23. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 24. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj 01 – 37 – 310 /10, od 15. 2. 2010.);
 25. Prijedlog strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini,  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 26. Rasprava o Izvještaju o aktivnostima Vijeća Evrope u 2009. godine, prijedlog za razmatranje: Delegacija PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope;
 27. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti – (materijal Ministarstva komunikacija i prometa BiH);
 28. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za period oktobar – decembar., (materijal parlamentarnog vojnog povjerenika);
 29. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH za period septembar – decembar 2009. (materijal Odbora za žalbe građana, broj: 03-50-1-60-6-2/10, od 27.1.2010.);
 30. Prijedlog mjera za poboljšavanje uslova poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji i  prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine (Vijeće ministara, akt broj: 05 – 28 – 21 /10, od 8. 1. 2010.);
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine  i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj – Projekat Autoput Kakanj – Donja Gračanica;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Sirijske Arapske Republike;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeće ministara BiH i Vlade Crne Gore o prijevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Mahovljanska petlja;
 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i općine Bihać, Agencija za izvođenje projekta, Prikupljanje i tretman otpadnih voda, Bihać;
 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije;
 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između saveznog ministra odbrane i sporta Republike Austrije, Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kraljevine Danske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Vlade Republike Mađarske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Kraljevine Holandije, Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Poljske, Vlade Švicarske Konfederacije, Vlade Republike Turske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, vezano za saradnju u radu Centra za obuku za operacije podrške miru u Bosni i Hercegovini. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.