MENI

10. zajednička sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

30.7.2008 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Prezentacija sadržaja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) od Direkcije za evropske integracije, te aktivnosti Vijeća ministara BiH na realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem SSP-a. 
 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.