MENI

5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

26.3.2001 11:20

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. i Zapisnika sa 4. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Sporazum o razvojnom kreditu (Projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije za Mostar) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
 3. Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke broj: 20.515-Projekat za puteve BiH;
 4. Okvirni sporazum o zajmu između Banke za razvoj Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, za projekat vodosnabdijevanja Tuzle;
 5. Sporazum između Vlade Kraljevine Belgije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o davanju finansijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vijeću ministara;
 6. Građansko-pravna konvencija protiv korupcije;
 7. Krivično-pravna konvencija protiv korupcije;
 8. Dopunski protokol uz konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe određenih vrsta klasičnog oružja koja se mogu smatrati uzročnicima prekomjernih traumatskih efekata ili imaju neselektivno djelovanje;
 9. Konvencija međunarodne organizacije rada broj 182. o najgorim oblicima iskorišćavanja dječijeg rada;
 10. Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Finske;
 11. Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između  Bosne i Hercegovine i Švedske;
 12. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Saveznog vijeća  Švajcarske o ponovnom prihvatu državljana BiH i državljana Švajcarske;
 13. Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i robe;
 14. Informacija o pitanjima vezanim za “balkanski sindrom”,
 15. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika. 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.