MENI

23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

17.4.2002 11:15

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Izvještaj Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine,
 4. Izvještaj Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine,
 5. Zahtjev Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici po hitnom postupku (član 105. Poslovnika),
 6. Zahtjev Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine po hitnom postupku (član 105. Poslovnika),
 7. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku (čl. 104. Poslovnika),
 8. Prijedlog zakona o društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o upravnom postupku (drugo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o koncesijama BiH (prvo čitanje),
 12. Rezolucija o reguliranju pravnog statusa institucija nauke i kulture Bosne i Hercegovine (predlagač Sead Avdić),
 13. Izvještaj o obavljenoj reviziji za 2000. godinu:
  a)      Državne granične službe,
  b)      Ministarstva za trezor institucija BiH,
  c)      Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,
  d)      Ministarstva za evropske integracije,
  e)      Ustavnog suda BiH,
  f)       Regulatorne agencije za telekomunikacije,
 14. Davanje saglasnosti:
  a)      Za pristupanje Bosne i Hercegovine Statutu Vijeću Evrope,
  b)      Za ratifikaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije,
  c)      Protokola o osnivanju i funkcionisanju kulturnih centara između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske,
 15. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine “BH PRES” (predlagač Sead Avdić),
 16. Rezolucija o osudi terorizma na Bliskom Istoku i Balkanu.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.