MENI

57. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

17.5.2005.

Дневни ред:

 1. Записник са 56. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност по хитном поступку, у складу са чланом 105. Пословника;
 4. Предлог закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине (прво читање);
 5. Предлог закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине (прво читање);
 6. Предлог закона о Служби за послове са странцима (прво читање);
 7. Извјештај о финансијском пословањуа ЈПНИО ''Службени лист БиХ'' по годишњем обрачуну за период од 1. јануара до 31. децембра 2004. године;
 8. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за период од 01.01. 2004. до 31.12.2004. године;
 9. Предлог тумачења на захтјев Комисије за разматрање статуса лица натурализованих послије ступања на снагу Устава БиХ до ступања на снагу Закона о држављанству БиХ;
 10. Предлог одлуке о утврђивању престанка посланичког мандата Иви Мири Јовићу, посланику у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ;
 11. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о пограничном саобраћају и сарадњи,
  b)      Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о узајамном укидању виза,
  c)      Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима,
  d)      Анекса II Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима о зони заједничке локације на граничном прелазу Дољани – Метковић,
  e)      Анекса III Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима о зони заједничке локације на граничном прелазу Неум I – Клек,
  f)       Анекса IV Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима о зони заједничке локације на граничном прелазу Неум II – Затон Доли,
  g)      Анекса V Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима о зони заједничке локације на граничном прелазу Велика Кладуша – Маљевац,
  h)      Анекса VI Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима о зони заједничке локације на граничном прелазу Изачић-Личко Петрово Село;
 12. Предлог закључака у вези с мандатом генералног ревизора и његових замјеника.

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.