MENI

1. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

3.1.1997 10:30

Dnevni red:

  1. Izbor Komisije za verifikaciju
  2. Verifikacija zastupničkih-poslaničkih mandata
  3. Potpisivanje svečane izjave
  4. Usvajanje Poslovnika Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine,
  5. Podnošenje imena kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
  6. Izbor predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
  7. Potvrđivanje kopredsjedavajućih Vijeća ministara
  8. Potvrđivanje ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministar

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.