MENI

3. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

20.6.1997. 14:00

Дневни ред:

 1. Усвајање закона из пакета за брзи почетак:
  • Закон о Централној банци  Босне и Херцеговине
  • Закон о вањском дугу
  • Закон о вањскотрговинској политици
  • Закон о царинској политици  Босне и Херцеговине
  • Закон о царинској тарифи Босне и Херцеговине
  • Закон о извршењу Прорачуна Босне и Херцеговине за 1997. годину
  • Закон о Прорачуну Босне и Херцеговине за 1997. годину
  • Закон о имунитету.
 2. Приједлог одлуке Заступничког дома да Вијеће министара именује Комисију за тарифе
 3. Ратификација Уговора између Босне и Херцеговине и Еуропске банке за обнову и развој.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.