MENI

5. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (18.11, 2.12, 15.12.1997. i 3.2.1998.)

18.11.1997

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma sa Londonskim Klubom kreditora o starom dugu BiH,
 3. Davanje saglasnosit za imenovanje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
 4. Odluka o zasjedanju Predstavničkog doma iz dva dijela sanastavkom rada  26.novembra u 11 sati,
 5. Odluka o zaduženju Kolegija Predstavničkog doma da sa predstavnicima parlamentarnih stranaka koordinira rad  do Bonske Konferencije i o stalnom zasjedanju skupštinskih komisija.
 6. Donošenje Odluke o upućivanju poziva Vijeću za implementaciju mira u BiH u vezi obraćanja za narednu sjednicu Predstavničkog doma a u cilju utvrđivanja Platforme  za nastup na  Konferenciji u Bonu,
 7. Prijedlog zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o putnim ispravama,
 9. Prijedlog zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
 10. Informacija Predsjedništva i Vijeća ministara o pripremama za Konferenciju u Bonu u saradnji sa visokim predstavnikom OHR-a,
 11. Inicijativa za opoziv poslanika Velibora Ostojića sa dužnosti predsjednika Komsije za pitanja ljudskih prava, imigracije, izbjeglica i azila,
 12. Formiranje Parlamentarne komisije za ispitivanje pojava međuentitetskih malverzacija i kriminalnih radnji.

 

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.