MENI

8. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

27.4.1998. 11:00

Дневни ред:

 

 1. Доношење закључка о поштивању Уставом прописане равноправности језика и писма, односно о обсвези достављања материјала на језицима и писмима свих конститутивних народа Босне и Херцеговине;
 2. Усвајање Записника са 7. сједнице Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
 3. Разматрање и усвајање Приједлога Прорачуна Босне и Херцеговине за 1998. годину;
 4. Гласање о Приједлогу закона о увјету и начину поступка мјеродавних државних правосудних тијела у свези са кажњавањем ратних злочинаца;
 5. Давање сугласности на споразуме:
           а) Споразум о господарској сурадњи између Босне и Херцеговине и Републике Словеније,
           б) Споразум између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о пријевозу особа и ствари у међународном цестовном промету,
           ц) Споразум између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о међународном цестовном промету и       

 6. Заступничка питања.

 

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.