MENI

57. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

13.4.2006

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnikа 56. sjednice Doma naroda;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o izmjenama i dopunama na Ugovor o razvojnom kreditu Projekta upravljanja čvrstim otpadom između Bosne i Hercegovine i međunarodne asocijacije za razvoj,
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima,
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o proširenju donirane pomoći Bosni i Hercegovini u 2001. godini,
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu - Regionalni projekat željeznica između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola 14. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji se odnose na dopunu sistema za kontrolu provođenja Konvencije,
 8. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 9. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda,
 10. Prijedlog zakona o verifikaciji i izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, prvo čitanje,
 11. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini,
 12. Imenovanje članova u Komisiju za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.