MENI

5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (18.11, 27.11, 3.12, 6.12. i 16.12.1997. i 3.2.1998.)

18.11.1997

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. i 4. sjednice Doma naroda,
  2. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma sa Londonskim Klubom o starom dugu BiH,
  3. Prijedlog zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ministarstvima Bosne i Hercegovine,
  4. Prijedlog zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine,
  5. Prijedlog zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
  6. Donošenje zaključka o pripremanju izvještaja o radu Vijeća ministara,
  7. Rasprava o utvrdivanju platforme Predsjedništva i Vijeća ministara za Konferenciju u Bonu,
  8. Odluka da se zaduži Kolegij za što hitnije formiranje stručnih službi,
  9. Delegatska pitanja.

          

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.