MENI
7.12.2017

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH u Beogradu na Regionalnoj konferenciji o vandrednim situacijama

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Darko Babalj i Mario Karamatić učestvovat će na Regionalnoj konferenciji o vandrednim situacijama, koja će se 7. i 8. decembra ove godine održati u Beogradu.

Najavljeno je kako će se na konferenciji, koju organizira Narodna skupština Republike Srbije i Misija OSCE – a u Republici Srbiji, razgovarati o upravljanju vandrednim situacijama na državnom i regionalnom nivou, kao i razmijeniti mišljenja i iskustva za buduću saradnju.

Na Konferenciji, kojoj će prisustvovati predstavnici komisija/odbora nadležnih za pitanja odbrane i sigurnosti iz parlamenata regije i predstavnici institucija nadležnih za upravljanje vandrednim situacijama iz regije i Evropske unije, razgovarat će se i o pravnom i institucionalnom okviru, te izazovima u radu i ključnim rizicima od katastrofa u regionu Istočne Evrope. Planirano je da se razmijene mišljenja i o regionalnoj saradnji u oblasti sprečavanja i reagiranja na katastrofe. U okviru ove sesije iskustva u upravljanju rizicima od katastrofa prisutnima će prezentirati predstavnici Evropske unije.

Tokom Konferencije razgovarat će se i o pravnim okvirima, politikama i strategijama u vezi sa upravljanjem vandrednim situacijama u zemljama regije. U okviru ove teme prisutnima će se obratiti i član Zajedničke komisije Mario Karamatić. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću