MENI

Poslanici saziv 2014 - 2018

Ahmetović, Sadik
Ahmetović, Sadik Klub poslanika Nezavisni blok Samostalni poslanik RS / Izborna jedinica 3
Arnaut, Damir
Arnaut, Damir Klub poslanika SBBBiH SBB - Fahrudin Radončić FBiH / Izborna jedinica 3
Backović, Zaim
Backović, Zaim BPS - Sefer Halilović FBiH / Izborna jedinica 3
Bećirović, Damir
Bećirović, Damir Klub poslanika DF Demokratska fronta - Željko Komšić FBiH / Izborna jedinica 5
Bećirović, Denis
Bećirović, Denis Klub poslanika SDPBiH SDP BiH FBiH / Izborna jedinica 5
Beganović, Mensura
Beganović, Mensura Klub poslanika DF Demokratska fronta - Željko Komšić FBiH / Izborna jedinica 4
Bojić, Borislav
Bojić, Borislav Klub poslanika Demokratski narodni savez - DNS Samostalni poslanik RS / Izborna jedinica 1
Bosić, Mladen
Bosić, Mladen Klub poslanika SDS SDS RS / Izborna jedinica 2
Demirović, Safer
Demirović, Safer Samostalni poslanik FBiH / Izborna jedinica 5
Džaferović, Šefik
Džaferović, Šefik Klub poslanika SDA SDA FBiH / Izborna jedinica 4