MENI

Komisija za borbu protiv korupcije

PREDSJEDAVAJUĆI: Borenović, Branislav
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Kožul, Predrag
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Salkičević - Dizdarević, Ermina
ČLANOVI: Begić, Zlatan
Grković, Nenad
Kešo, Safet
Kojić, Milorad
Mandra, Nermin
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) provodi parlamentarni nadzor s ciljem otkrivanja i prevencije svih oblika korupcije, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru; prati aktivnosti Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i razmatra pitanja koja se odnose na Agenciju; podstiče aktivnosti u institucijama BiH usmjerene na borbu protiv korupcije; sarađuje s pravosudnim institucijama i organima za provođenje zakona na nivou Bosne i Hercegovine na polju borbe protiv korupcije; razmatra predložene zakone i druge propise sa stanovišta borbe protiv korupcije; razmatra pripreme za učešće delegacija Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima koji se odnose na provođenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine na polju borbe protiv korupcije i kleptokratije, sukoba interesa, te drugih oblika koruptivnog djelovanja; razmatra izvještaje institucija BiH sa stanovišta borbe protiv korupcije; sarađuje sa sličnim komisijama i parlamentarnim tijelima drugih zemalja i međunarodnih organizacija, te stranim zvaničnicima, po pitanju borbe protiv korupcije; obavlja druge aktivnosti propisane Zakonom o parlamentarnom nadzoru na polju borbe protiv korupcije.

Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PSBiH razmatra i druga pitanja iz oblasti borbe protiv korupcije.

Izuzetno od općih odredbi propisanih članom 30. Poslovnika Predstavničkog doma, predsjedavajući Komisije će biti iz stranke koja nema ministra ili zamjenika ministra u Vijeću ministara BiH. Ova odredba primjenjivat će se u svakom trenutku djelovanja Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PSBiH.

* Usvajanjem Izmjena Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 21. 12. 2023. godine Komisija za borbu protiv korupcije i kleptokratije mijenja naziv u Komisija za borbu protiv korupcije (Službeni glasnik BiH, broj 87/23).