MENI
17.5.2018

Održana 37. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 37. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH razmatran je Prijedlog budžeta Vijeća za 2018. godinu.

Primljene su k znanju sljedeće informacije:

  • Informacija o publiciranju Zbornika radova sa međunarodne konferencije pod nazivom „Autentičnost nacionalnih manjina u BiH“;
  • Informacija o zaključcima sa okruglog stola i sajma nacionalnih manjina održanih u Doboju;
  • Informacija o službenoj posjeti Republici Mađarskoj;
  • Informacija o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH u radna tijela programa Vijeća Evrope;
  • Informacija o projektu „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“;
  • Informacija o održavanju Dana mađarske kulture u BiH;
  • Informacija o održavanju Dana nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.

Vijeće je za narednu sjednicu odgodilo raspravu o medijskoj zastupljenosti nacionalnih manjina i prijedlozima poboljšanja prisutnosti nacionalnih manjina u medijima. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću