MENI
22.1.2020

Održana 3. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 3. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za prvu zamjenicu predsjedavajućeg Komisije izabrana je delegatkinja Marina Pendeš, a za drugu zamjenicu predsjedavajućeg Komisije delegatkinja Dušanka Majkić.

Komisija je utvrdila Prijedlog članova grupa prijateljstva PSBiH iz Doma naroda.

Komisija je dala pozitivno mišljenje, te Domu preporučila davanje saglasnosti za ratificiranje:

 • Ugovora o grantu (Koridor 5c u RS-u -Dio 1) između Bosne i Hercegovine, i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 • Konvencije o međunarodnim pravilima za sprječavanje sudara na moru 1972 (COLREGs),
 • Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu,
 • Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), Ženeva, 19. maja 1956. godine,
 • Ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom saobraćaju između i van njihovih teritorija,
 • Protokola broj 15 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • Protokola broj 16 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Barselonska konvencija,
 • Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije,
 • Produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti,
 • Izmjena i dopuna Aneksa Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje,
 • Izmjena i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka,
 • Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacionog protokola u vezi sa finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Komisija je odgodila izjašnjavanje o Protokolu o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina-zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu. Od nadležnog Ministarstva vanjskih poslova BiH Komisija je zatražila potpuniju informaciju o ovom Protokolu.

Primljeni su k znanju sljedeći izvještaji o međunarodnim aktivnostima komisija i delegacija PSBiH: 

 • Izvještaj sa drugog Evroazijskog foruma žena, Sankt Peterburg, 20. - 21. septembra 2018. godine,
 • Izvještaj sa 5. Konferencije parlamentaraca Dunavske regije, Budimpešta, 4.-5. oktobra 2018. godine,
 • Izvještaj sa 20. godišnje sesije sigurnosnog foruma na državnom i globalnom nivou, Forum Crans Montana, Ženeva (Švicarska), 24. - 27. oktobra 2018. godine,
 • Izvještaj sa 31. zasjedanja Parlamentarne skupštine Frankofonije za regiju Evropa, Andorra la Vella (Kneževina Andora), 21. - 24. oktobra 2018. godine,
 • Izvještaj sa Okruglog stola na visokom nivou o procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu iz regionalne perspektive, Brisel, 27. novembra 2018. godine,
 • Izvještaj sa seminara IPU-a o postizanju ciljeva održivog razvoja geopolitičke grupe 12+1 parlamenata zemalja istočne Azije, Jerusalem, Izrael 20. - 22. novembra 2018. godine,
 • Izvještaj sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i 3. Parlamentarnog foruma jugoistočne Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi, Brisel, 18. - 19. februar 2019. godine,
 • Izvještaj sa zimskog zasjedanja Parlamentarne skupštine OESC-a, Beč, 20.-22. februar 2019. godine,
 • Izvještaj sa 13. plenarne sjednice Parlamentarne skupštine Mediterana, Beograd, 21. - 22. februara 2019. godine,
 • Izvještaj sa Konferencije predsjednika parlamenata zemalja Evropske unije, Beč 8. - 9. april 2019. godine,
 • Izvještaj sa 6. sjednice Globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Ženeva, Švajcarska, 15. - 17. maj 2019. godine,
 • Izvještaj sa Studijske posjete o održivoj urbanoj mobilnosti za parlamentarce i državne službenike parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, Ljubljana, 13.-14. maj 2019. godine,
 • Izvještaj sa Konferencije “Mladi parlamentarci EU i zemalja Zapadnog Balkana” ,Podgorica, 15. - 16. april 2019. godine,
 • Izvještaj sa Konferencije Parlamentarne skupštine Mediterana (PSM) o alternativnim tržištima kapitala za ekonomski rast na Mediteranu – ključna uloga parlamentaraca, Milano, 4. - 5. juli 2019. godine,
 • Izvještaj sa Drugog međunarodnog foruma “Razvoj parlamentarizma”, Moskva, 1. - 2. juli 2019. godine,
 • Izvještaj sa OSCE -ove međunarodne konferencije “Inicijativa Pojas i put – pokretač Ciljeva održivog razvoja”, Andermat, 5. - 7. septembra 2019. godine,
 • Izvještaj sa 4. sastanka predsjednika parlamenata evroazijskih zemalja, Nur Sultan – Republika Kazahstan, 23. - 24.septembar 2019. godine,
 • Izvještaj sa 21. Cetinjskog parlamentarnog foruma, Cetinje, 30. septembar 2019. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću