MENI
22.1.2020.

Одржана 3. сједница Уставноправне комисије Дома народа

На 3. сједници Уставноправне комисије Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) утврђена је усаглашеност с Уставом и правним системом БиХ Приједлога закона о допуни Изборног закона Босне и Херцеговине, чији је предлагач делегат Денис Бећировић. Комисија, међутим, није подржала принципе овог Приједлога закона.

Комисија је прихватила Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине, чији је подносилац Министарство правде БиХ.

Прихваћен је и Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2017. годину.

Усвојен је и Специјални извјештај о изгледу, употреби и заштити државних, односно службених обиљежја у Босни и Херцеговини, чији је подносилац Институција омбудсмена за људскa права БиХ.

Комисија је прихватила и Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2018. годину. Уз овај Извјештај Комисија је усвојила и према Дому упутила закључак у коме се од Савјета министара БиХ тражи достављање информације о томе колико је, за посљедњих пет година, исплаћено новца из Буџета институција БиХ за трошкове адвоката у кривичним и другим поступцима, односно за накнаде штете због боравка у притвору лица лишених слободе која су у кривичном поступку правоснажно ослобођена оптужбе, те колико је исплаћено новца на основу пресуда Уставног суда БиХ и Европског суда за људска права у Стразбуру, за накнаде због повреде члана 6. Европске конвенције о људским правима и основним слободама (повреда права на суђење у разумном року).

Комисија је прихватила Извјештај о cпровођењу Општих избора и Извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину.

Чланови Комисије нису подржали Иницијативу делегата Дениса Бећировића којом се задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 120 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави амандмане на Устав Босне и Херцеговине којим се обезбјеђује потпуна и досљедна имплементација четири пресуде Европског суда за људска права у предметима Сејдић/Финци, Азра Зорнић, Илијаз Пилав и Самир Шлаку.

Комисија није подржала Иницијативу делегата Дениса Бећировића којом се задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави информацију о усклађивању наставних планова и програма бх. ентитета РС и Србије, с посебним освртом на усклађеност ових планова и програма с Оквирним законом о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини“.

Није подржана Иницијатива делегата Дениса Бећировића којом се задужује Савјет министара Босне и Херцеговине да, најкасније у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру достави измјене релевантног законодавства с циљем спровођења пресуде Европског суда за људска права по тужби Ирме Баралије против државе Босне и Херцеговине због неодржавања избора у Граду Мостару.

Одложено је изјашњавање о делегатској Иницијативи Златка Милетића, која гласи: „У складу с чланом 9. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, подносим иницијативу Савјету министара – Министарству правде БиХ да, у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе у Дому народа, изради и у парламентарну процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине. Ову иницијативу подносим у име Форума грађана Тузле, Правосудне мреже Босне и Херцеговине и Хелсиншког одбора за људска права у Републици Српској који су израдили приједлог препорука за измјене и допуне Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине који достављам у прилогу ове иницијативе“.

Комисија није примила к знању годишње извјештаје Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. и 2018. годину.

Комисија није примила к знању ни Информацију о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине.

Са дневног реда данашње сједнице Комисије скинути су:

  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о патенту, чији је предлагач Савјет министара БиХ,
  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ,
  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о деминирању у Босни и Херцеговини, чији је предлагач Савјет министара БиХ,
  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ, те
  • Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

Ради одсуства предлагача, с дневног реда сједнице Комисије скинут је и Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2017. годину. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу