MENI
23.1.2020

Konstituirane delegacije Parlamentarne skupštine BiH u međunarodnim organizacijama

Izborom predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih, danas su konstituirane delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u međunarodnim organizacijama. 

Za predsjedavajuću Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) izabrana je Alma Čolo, a za zamjenice predsjedavajuće izabrane su Borjana Krišto i Snježana Novaković - Bursać. Članovi Delegacije PSBiH u PSVE su Mladen Bosić i Edita Đapo. Zamjenski članovi Delegacije PSBiH u PSVE su Amir Fazlić, Sanja Vulić, Marina Pendeš, Saša Magazinović i Zlatan Begić.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) izabran je Safet Softić, a za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Nikola Špirić i Predrag Kožul. Članovi ove Delegacije su i Nenad Nešić, Mirko Šarović, Nada Mladina, Predrag Kojović i Branislav Borenović.

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOSCE) je Dragan Čović. Za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Halid Genjac i Dušanka Majkić.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO) izabran je Asim Sarajlić. Za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Nikola Lovrinović i Obren Petrović.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Centralnoevropske inicijative (CEI) izabran je Lazar Prodanović. Za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Šemsudin Dedić i Jakov Galić.

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) je Šemsudin Mehmedović. Za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Darijana Filipović i Sredoje Nović.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM) izabran je Dragan Bogdanić, a za zamjenika Dženan Đonlagić.

Bariša Čolak izabran je za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP). Za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Ljubica Miljanović i Edin Mušić. Članovi ove Delegacije su i Mirjana Marinković – Lepić i Aida Baručija. Zamjenski članovi Delegacije PSBiH u PSSEECP su Mira Pekić, Mirsad Kukić, Zukan Helez, Nenad Stevandić i Jasmin Emrić.

U Delegaciju PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije (PSF) imenovan je poslanik Adil Osmanović. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću