MENI
24.1.2020

Održana 50. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 50. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o radu Nezavisne komisije za 2019. godinu.

Usvojen je i Plan rada Nezavisne komisije za 2020. godinu.

Članovi Nezavisne komisije prihvatili su i Plan aktivnosti za februar 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću