MENI
18.5.2020

Zakazan nastavak 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je nastavak 8. sjednice Predstavničkog doma za utorak, 19. maj 2020. godine, sa početkom u 11 sati.

Sjednica je prekinuta po okončanju 4. tačke dnevnog reda.

Usvojeni dnevni red 8. sjednice Predstavničkog doma:

 1. Usvajanje zapisnika 6. i 7. sjednice i 6. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Potvrđivanje imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, broj: 01/7-34-1-934/20 оd 12. 5. 2020;
 4. Potvrđivanje imenovanja zamjenika ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, broj: 01/7-34-1-864/20 od 29. 4. 2020;
 5. Zahtjev poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01-02-1-728/20 od 30.3.2020;
 6. Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine uslјed pandemije COVID-19 po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01-02-1-734-1/20 od 28.4.2020;
 7. Zahjev poslanika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01-02-1-752/20 od 2.4.2020;
 8. Zahjev poslanika Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01-02-1-761-1/20 od 28.4.2020;
 9. Zahtjev Vijećaministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-865/20 od 29. 4. 2020;
 10. Prijedlog amandmana II.i amandmana III.na Ustav BiH, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-02-1-317/20 od 24. 2. 2020, s Mišlјenjem Ustavnopravne komisije;
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29. 3. 2019, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH,predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 18. 4. 2019. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I.),predlagač: Vijećeministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 24. 12. 2019. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno biraopredsjednik Evropskog suda za lјudska prava, predlagači poslanici: Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Milјanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, broj: 01-02-1-550/20 od 25. 2. 2020, s Mišlјenjem Ustavnopravne komisije;
 15. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII.Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2701/18 od 10. 12. 2018;
 16. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01-02-04-1616/18 od 13. 7. 2018;
 17. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1243/19 od 8. 7. 2019;
 18. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2017. godinu, podnosilac: Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH, broj: 01,02-37-776/18 od 19. 3. 2018;
 19. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2018. godinu, broj: 01-12-1-620/19 od 20. 3. 2019;
 20. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2034/18 od 6. 9. 2018;
 21. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-50-18-1916/19 od 4. 11. 2019; 
 22. Specijalni izvještaj o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH, broj: 01,02-50-19-1413/18 od 11. 6. 2018;
 23. Specijalni izvještaj o stanju lјudskih prava osobas intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH, broj: 01,02,03-37-1459/18 od 18. 6. 2018;
 24. Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH, broj: 01,02-37-170/19 od 17. 1. 2019;
 25. Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-2257/19 od 26. 12. 2019;
 26. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka otemi: „Upravlјanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-2432/18 od 8. 11. 2018;
 27. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka otemi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-2433/18 od 8. 11. 2018;
 28. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2261/19 od 26. 12. 2019;
 29. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka otemi: „Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-51/19 od 3. 1. 2019;
 30. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka otemi: „Upravlјanje strategijama na nivou Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-52/19 od 3. 1. 2019;
 31. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka otemi: „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjim organizacijama“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-118/19 od 11. 1. 2019;
 32. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka otemi: „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-1866/19 od 25. 10. 2019;
 33. Godišnji konsolidirani izvještaj internerevizije za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1422/19 od 7. 8. 2019;
 34. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1423/19 od 7. 8. 2019;
 35. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1885/18 od 27. 2. 2020. (zakon u drugom čitanju);
 36. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27. 2. 2020. (zakon u drugom čitanju);
 37. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine,predlagač: Vijećeministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 2. 2020. (zakon u drugom čitanju);
 38. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I),predlagač: Vijećeministara, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 27. 2. 2020.(zakon u drugom čitanju);
 39. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, predlagač: Vijećeministara BiH, broj: 01,02-02-1-1613/18 od 27. 2. 2020. (zakon u prvom čitanju);
 40. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-1626/18 od 27. 2. 2020. (zakon u prvom čitanju);
 41. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-196/20 od 27. 2. 2020. (zakon po hitnom postupku);
 42. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, broj: 01,02-02-1-377/18 od 27. 2. 2020;
 43. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izjašnjavanju Predstavničkog doma o utvrđivanju novog roka za dostavlјanje mišlјenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH (predlagač: poslanica Aida Baručija), broj: 01-02-1-222/19 od 27. 2. 2020;
 44. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-2615/18 od 27. 2. 2020;
 45. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijećaministara BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-2141/19 od 27. 2. 2020;
 46. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu,koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH i Vijećeministara BiH da, na osnovu analize Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini (tzv. Pribeovog izvještaja),izrade i dostave Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na usvajanje Akcioniplan otklanjanja nedostataka u oblasti vladavine prava, provođenja preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u u Bosni i Hercegovini od 5. 12. 2019“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 47. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu,koji glasi: „Zahtijeva se od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da u što skorijem vremenu dostavi detalјnu statistiku procesuiranja predmeta ratnih zločina koji su od Haškog tribunala označeni kao predmeti A kategorije“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 48. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu,koji glasi: „Pripremiti analizu i pregled neophodnih izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva, naročito kada je riječ o potvrđivanju optužnice i odlučivanju o prigovorima na optužnicu“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 49. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu,koji glasi: „Za sve presude Ustavnog suda BiH čije neprovođenje zahtijeva procesuiranje ovlaštenih osoba u onim slučajevima gdje se nedvojbeno može konkretizirati individualna krivična odgovornost, zahtijeva se od Tužilaštva BiH da postupa u skladu sa svojim ovlaštenjima i pokreće odgovarajuće postupke.“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 50. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijećaBiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu,koji glasi: „Skreće se pažnja članovima VSTV-a da prilikom popunjavanja rukovodećih pozicija,i to konkretno predsjednik Suda BiH, glavni tužilac Tužilaštva BiH i predsjedavajući VSTV-a, vode računa o nacionalnoj strukturi, konkretnije, zastuplјenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 51. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu,koji glasi: „Imajući u vidu sve navedeno, smatramo svrsishodnim da se izvještaji VSTV-a Parlamentarnoj skupštini BiH dostavlјaju dva puta godišnje do izmjene relevantnog zakonodavstva s tim u vezi“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 52. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Safeta Softića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijećaBiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvata inicijativu o uspostavi vrhovne sudske instance formiranjem Vrhovnog suda BiH, s cilјem, prvenstveno, osiguranja poštivanja lјudskih prava i vladavine prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine za sve njene građane bez bilo kakve diskriminacije“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 53. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaklјučka poslanika Predraga Kojovića i Nermina Nikšića povodom rasprave o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijećaBiH, Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu i Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu, koji glasi:
  • 1. „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijećeministara Bosne i Hercegovine da dostavi izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
  • 2. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smatra da izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine trebaju sadržavati sve preporuke sadržane u Izvještaju Evropske komisije, Pribeovom izvještaju, te dodatno da trebaju ići u slјedećem pravcu:
  • Razdvojiti VSTV na zasebna tijela: Visoko sudsko vijeće i Visoko tužilačko vijeće.
  • Članove koje trenutno imenuju nadležne advokatske komore zamijeniti članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne nauke koje, na osnovu javnog konkursa, imenuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
  • Da glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća s liste više kvalificiranihkandidata, dvotrećinskom većinom izabranih članova datog zakonodavnog tijela.
  • Zamjenike glavnih tužilacana državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uklјučujući i Brčko Distrikt BiH, imenuju glavni tužilac osnovnog nivoa s liste više uspješnih kandidata koje utvrđuje Visoko tužilačko vijeće.
  • Tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uklјučujući i Brčko Distrikt BiH, na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća, imenuje glavni tužilac osnovnog nivoa.“, broj: 01,02-09-1029/18 i 01-50-18-148/20 od 12. 3. 2020;
 54. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu odluke o izboru i stupanju na dužnost i prestanku dužnosti člana Centralne izborne komisije BiH, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-50-1-15-7/20 od 12. 3. 2020;
 55. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujem poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremlјenosti na želјezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-1655/19 od 12. 3. 2020;
 56. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak s Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde kako bi se status djece povratnika iz Sirije što prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državlјanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna lјudska prava“, broj: 01-50-1-334/20 od 12. 3. 2020;
 57. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s cilјem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru ('Službeni glasnik BiH', broj 25/18)“, broj: 01-50-1-428/20 od 12. 3. 2020;
 58. Potvrđivanje imenovanja članova Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Branislav Borenović, broj: 01-50-1-15-8/20 od 15. 5. 2020;
 59. Prijedlog rezolucije o poštivanju žrtava ustaškog režima, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-02-2-942/20, veza: 01-50-1-15-8/20 od 14. 5. 2020;
 60. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-186/19 od 31. 1. 2019;
 61. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)”, broj: 01-50-1-1872/19 od 25. 10. 2019;
 62. Razmatranje poslaničke inicijative Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plaće za svaki mjesec u kome se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom potičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala“, broj: 01-50-1-313/20 od 4. 2. 2020;
 63. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19),podnosim poslaničku inicijativu da se uspostavi mehanizam za razmjenu podataka iz elektronskih baza matičnih registara Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiHu kojima se vode lični podaci građana, s cilјem bržeg i efikasnijeg pribavlјanja lične dokumentacije, odnosno da se omogući građanima da u svojim općinama mogu dobiti izvode iz matičnih registara, kao i sva potrebna uvjerenja“, broj: 01-50-1-618/20 od 9. 3. 2020;
 64. Prijedlog zaključka poslanika Nermina Nikšića koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH preciznu informaciju o tome kako je došlo do davanja saglasnosti firmi „Srebrena malina“ za nabavku respiratora“, broj: 01-50-1-15-8/20 od 15. 5. 2020;
 65. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke – Mjere zaštite od poplava RS, broj: 01,02-21-1-642/20 od 10. 3. 2020;
 66. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, broj: 01,02-21-1-707/20 od 24. 3. 2020;
 67. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – projekat javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-708/20 od 24. 3. 2020;
 68. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovorao finansiranju (Koridor 5c – srednji dio) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, broj: 01,02-21-1-796/20 od 15. 4. 2020. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću