MENI
27.5.2020

Održana 59. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na održanoj 59. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH Nedžad Jusić imenovan je u ime Vijeća nacionalnih manjina BiH u članstvo Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za uključivanje/inkluziju Roma u BiH 2021-2025.

Članovi Vijeća na današnjoj sjednici razmatrali su i prijedlog o izmjeni Poslovnika Vijeća nacionalnih manjina BiH, te donijeli zaključak da će se pristupiti izradi novog poslovnika koji će potom biti upućen u proceduru usvajanja.

Vijeće nacionalnih manjina BiH zaključilo je da će od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Crvenog krsta / križa Bosne i Hercegovine tražiti informaciju o pomoći koja je pružena pripadnicima nacionalnim manjina u periodu trajanja pandemije izazvane koronavirusom, s posebnim akcentom na romsku nacionalnu manjinu, kao i informaciju o planu pomoći za naredni period.

Na današnjoj sjednici članovi Vijeća primili su k znanju i Odgovor Inspektorata Općine Centar. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću