MENI
18.6.2020

Zakazana 8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 8. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 25. juni 2020. godine sa početkom u 12 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25. 9. 2019. i 28. 2. 2020;
 3. Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-472/20 od 2. 3. 2020;
 4. Izvještaj o radu komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu:
  a) Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu, broj: 02/1-50-18-335/20 od 17. 6. 2020;
  b) Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu;
  c) Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018, broj: 02-50-8-1034/20 od 29. 5. 2020, i 2019. godinu, broj: 02-50-18-172/20 od 29. 5. 2020;
 5. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12. 2. 2020;
 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26. 5. 2020;
 7. Izvještaj o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, dostavljeno od Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-34-1-1841/18 od 1. 8. 2018;
 8. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: “U skladu s članom 9. i 154. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH - Ministarstvu civilnih poslova - da hitno izdvoje finansijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcioniranja Srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II“ – Bihać, broj: 02-50-6-2123/19 od 9. 12. 2019;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavki medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu, dostavljen od Predsjedništva BiH, broj: 01,02-21-1-927/20 od 11. 5. 2020;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvođenje projekata), u iznosu od 9.500,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-998/20 od 22. 5. 2020;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1103/20 od 5. 6. 2020. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću