MENI
21.7.2020

Održana 10. sjednica Doma naroda

Na 10. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je zahtjev da se Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu razmatra po skraćenom postupku. Dom naroda, prethodno, nije usvojio zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Dom je usvojio Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za lјudska prava BiH za 2019. godinu.

Usvojeni su i sljedeći izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2018. godinu:

 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za lјudska prava PSBiH.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu Zajedničke komisije za lјudska prava PSBiH za 2019. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2018. i 2019. godinu, čiji je podnosilac Zajednička komisija za lјudska prava.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su sljedeći izvještaji:

 • Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2019. godinu,
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu, i to:

 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH godinu,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Arhiva BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Granične policije BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj:
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Suda BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH,
 • Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.


Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeni su i izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu, i to:

 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2018. godinu,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH,
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i sljedeći zaključci Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, koje je Komisija usvojila nakon rasprave o Zbirnom mišljenju o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu:

 • obavezuju se rukovodstva 55 institucija BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2018. godini ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišlјenjem sa skretanjem pažnje“, da preduzmu sve potrebne mjere iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle dalјe poslјedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u „pozitivnom mišlјenju“, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije ne preraste u buduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije;
 • usvajaju se predloženi zaključci Komisije, sadržani u pojedinačnim komisijskim mišlјenjima (6 mišlјenja) za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2018. godinu bili predmet detalјne komisijske analize;
 • traži se od Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Instituta za akreditiranje BiH i Službe za poslove sa strancima BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju dalјem jačanju sistema internih kontrola s cilјem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja;
 • traži se od svih institucija BiH da ubrzaju aktivnosti na uspostavlјanju jedinica za internu reviziju, kako bi one počele sa provođenjem zakonom propisanih nadležnosti.

 

Dom je na usaglašavanje Kolegiju, radi nedostatka entitetske većine, uputio i sljedeće dokumente: 

 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu,
 • Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu,
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu,
 • Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu,
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini,
 • Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okuplјanja, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH,
 • Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za lјudska prava BiH,
 • Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, čiji je podnosilac Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH.

Dom je usvojio Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske. Prema usvojenom Prijedlogu odluke, Dom je na ovu poziciju imenovao Branislavu Milekić.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću