MENI
21.7.2020

Održana 5. hitna sjednica Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na 5. hitnoj sjednici, po skraćenom postupku i u drugom čitanju, Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

S obzirom na to da je Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u Domu naroda usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom, Dom naroda je u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona imenovao delegate Dušanku Majkić, Asima Sarajlića i Lidiju Bradaru. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću