MENI
17.9.2020

Održana 56. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 56. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, broj: 01-04-09-3242/20 od 29. 7. 2020. godine.

Nezavisna komisija razmotrila je Informaciju Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 01-09-6543/20 od 7. 9. 2020. godine. Odgovor na ovu predstavku bit će pripremljen za narednu sjednicu Nezavisne komisije.

Nakon što su se upoznali sa sadržajem Dopisa Ministarstva pravde BiH, broj: 07-02-4-6081/20 od 3. 9. 2020. godine, članovi Nezavisne komisije odlučili su da postupe po preporukama navedenim u Dopisu.

K znanju je primljen i Dopis Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, broj: KSI 01-07-2-43-1/20 od 7. 9. 2020. godine.

Nezavisna komisija utvrdila je Plan aktivnosti za oktobar 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću