MENI
22.9.2020

Održana 4. redovna sjednica članova Delegacije PSBiH u PSNATO-a

Danas je u Sarajevu održana 4. redovna sjednica članova Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Na sjednici, kojom je predsjedavao Asim Sarajlić, članovi Delegacije sumirali su aktivnosti u periodu mart - septembar ove godine, s posebnim osvrtom na okolnosti u kojima se radilo u vrijeme pandemije virusa korona (COVID – 19).

Član Delegacije Nikola Lovrinović konstatovao je da je sa Međunarodnim sekretarijatom PSNATO-a, i pored pandemije, ostvarena veoma dobra komunikacija. Međunarodni sekretarijat PSNATO-a, odbori i pododbori su putem video - platforme proveli brojne aktivnosti u čemu su učestvovali i članovi Delegacije PSBiH, rečeno je na sastanku.

Delegacija PSBiH u PSNATO-a je od početka septembra 2020. godine u mogućnosti da učestvuje u svim aktivnostima PSNATO-a putem video - platforme koja je u potpunosti usklađena sa tehničkim mogućnostima koje nudi Međunarodni sekretarijat PSNATO-a.

Zajednički je ocijenjeno da su polugodišnji i godišnji izvještaji odbora PSNATO-a u cjelosti fokusirani na aktuelnu situaciju prouzrokovanu pandemijom, a u kojoj fonkcionišu sve međunarodne institucije i organizacije, pa samim tim i PSNATO-a.

U skladu sa aktuelnom situacijom, dogovorene su brojne aktivnosti do kraja 2020. godine. Delegacija PSBiH u PSNATO-a će učestvovati i na Godišnjem zasjedanju PSNATO-a koje će se održati od 20. do 23. novembra 2020. godine u Atini. O formi rada Godišnje konferencije odluke će donijeti PSNATO-a i tijela nadležna za donošenje takvih odluka.

Član Delegacije PSBiH u PSNATO-a Obren Petrović opravdao je svoj današnji izostanak sa sjednice, naglasivši da je redovno informisan o svim aktivnostima Delegacije, te da je saradnja sa PSNATO-a i njenim odborima dobar okvir i mogućnost za razvijanje dijaloga i međusobnog razumijevanja. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću