MENI
25.9.2020

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović posjetio Glavnu logističku bazu Komande logistike Oružanih snaga BiH

Parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović boravio je u radnoj posjeti Glavnoj logističkoj bazi Komande logistike – kasarna "Butile", koja je u sastavu Komande za podršku Oružanih snaga BiH.

Radna posjeta, u kojoj je sa povjerenikom Šiljegovićem bio i generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić, preduzeta je u okviru redovnih aktivnosti parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i generalnog inspektora Ministarstva odbrane BiH.

Cilj ove posjete bio je upoznavanje s redovnim atkivnostima i poduzetim mjerama na lokaciji u pogledu uslova života i rada, mjerama za zaštitu zdravlja profesionalnih vojnih lica, te stepena zaštite osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Također, ostvaren je i uvid u stanje personala u Glavnoj logističkoj bazi, planiranim težišnim aktivnostima jedinice, te teškoćama u radu.

U pogledu teškoća i problema s kojima se susreće jedinica, može se izdvojiti sljedeće:

  • starost motornih vozila i njihovo održavanje,
  • snabdijevanje klasom I, problemi s ugovorima i tehničkom dokumentacijom,
  • nedovoljan broj formacijskih mjesta za optimalno funkcionisanje jedinice,
  • nepostojanje stimulacija za profesionalna vojna lica koja obavljaju dodatne poslove nepopunjenih formacijskih mjesta, kao i za lica koja su dodatno angažovana na poslovima dezinfekcije prostora i objekata usljed pandemije,
  • teškoće vezane za radionicu "TROM" u Doboju i sanitetsku službu,
  • problemi s odvodnim kanalima na lokaciji, te pojava fekalija u njima.

Tokom posjete zaključeno je da, i pored teškoća i sistemskih problema koji su prisutni u Oružanim snagama BiH, ova jedinica uspješno obavlja zadatke i planirane aktivnosti, kako na ovoj lokaciji tako i na ostalim perspektivnim i neperspektivnim lokacijama koje su u nadležnosti ove jedinice, što uključuje i "TROM" u Doboju. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću