MENI
18.1.2021

Održana 78. sjednica Nezavisnog odbora

Na 78. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog izvještaja o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu.

Usvojen je i zaključak kojim se od rukovodstva Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA), te od Granične policije BiH traži da, do 29. 1. 2021. godine, dostave Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu.

Članovi Nezavisnog odbora k znanju su primili sljedeće dokumente:

  • Informaciju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH od 14. 12. 2020. godine, 
  • Anonimnu predstavku dostavljenu od Odbora za žalbe građana PSBiH od 17. 12. 2020. godine,
  • Dopis gospodina Ozrena Tatarca od 13. 1. 2021. godine. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću