MENI

Kalendar događaja

21.1.2021
11:15

11. sjednica Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH

Lokacija : sala 1/I

  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojim se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, akt broj: 03-50-18-1586-3/20 od 8. 12. 2020;
  3. Razmatranje dopisa ambasadora Johana Satlera, ambasadora Erika Nelsona, ambasadorice Ketlin Kavalec i ambasadora Valentina Incka, akt broj: 01,02,03,03/11-05-1-2405/20 od 15. 12. 2020. i broj: 02-50-7-17-23,4/21 od 13. 1. 2021;
  4. Razmatranje Memoranduma o razumijevanju između Parlamentarne skupštine BiH i Senata Islamske Republike Pakistan, akt broj: 01,02,03/1-05-1-2263/20 od 24. 11. 2020. i broj: 02-50-7-17-23,6/21 od 13. 1. 2021;
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.