MENI

29. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

12.2.2009. 14:30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 28. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о ваздухопловству  Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара Босне и  Херцеговине  (друга комисијска фаза);
  3. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и  Херцеговине, предлагач: Савјет министара Босне и  Херцеговине  (друга комисијска фаза);
  4. Предлог закона о  превозу опасних материја - предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (прва комисијска фаза)
  5. Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (прва комисијска фаза);
  6. Текућа  питања