MENI

03. sjednica Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajnо-sigu

25.6.2007. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Povjerenstva,
  2. Prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva,
  3. Prijedlog procedura o pristupu, korištenju, čuvanju i  zaštiti tajnih podataka, informacija i dokumenata (Prečišćeni tekst), 
  4. Izvješće o reviziji Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2006. godinu – Ured za reviziju institucija BiH,
  5. Razmatranje materijala Radio televizija «Q» d.o.o. – Visoko,
  6. Informacija o eventualnom postojanju osoba koja predstavljaju prijetnju za nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine,
  7. Informacija o održanoj radionici o temi:“zakonodavni okvir, nadležnosti i planovi institucija u oblasti obavještajno-sigurnosnih poslova“ - Teslić, 
  8. Tekuća pitanja.