MENI

17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (15.02. i 29.02.2000.)

15.2.2000 12:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o:
  -          Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (predlagači poslanici S.Tokić i I.Divković),
  -          Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara (predlagač poslanik Vito Rakić),
  -          Nacrtu zakona o praznicima i blagdanima Bosne i Hercegovine (predlagač Vijeće minsitara BiH),
 1. Nacrt izbornog zakona Bosne i Hercegovine:
  a)      Izbornog zakona (predlagač Drago Ljubičić),
  b)      Izbornog zakona (predlagač Klub poslanika SDP BiH),
 1. Prijedlog zakona o javnim ispravama Bosne i Hercegovine (predlagač Vijeće ministara BiH),
 2. Nacrt zakona o trezoru institucija Bosne i Hercegovine,
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o energetskoj povelji i Protokola Energetske povelje o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim problemima okoline,
  b)      Sporazuma o amandmanu br. 1. zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj,
 4. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika. 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.