MENI

18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (07.03., 22.03. i 13.04.2000.)

7.3.2000 12:00

Dnevni red:

 1. Glasanje po entitetima o Nacrtu izbornog zakona - predlagač klub poslanika  SDP,
 2. Glasanje po entitetima o Prijedlogu zakona o Vijeću ministara – predlagači S.Tokić i I.Divković,
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti:
  a)      o prijedlogu zaključka poslanika Zlatka Lagumdžije u vezi s Nacrtom izbornog zakona BiH (predlagač delegat Drago Ljubičić),
  b)      o amandmanu poslanika Miodraga Deretića na Prijedlog zakona o javnim ispravama,
 4. Glasanje o integralnom tekstu Prijedloga zakona o javnim ispravama,
 5. Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.godinu, sa Prilogom uz Budžet za 2000.godinu,
 6. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.godinu,
 7. Nacrt izbornog zakona Bosne i Hercegovine  (predlagač Klub poslanika HDZ),
 8. Informacija Predsjednitšva Bosne i Hercegovine o realizaciji obaveza BiH u vezi sa Paktom stabilnosti za Jugoistočnu Evropu,
 9. Inovirani izvještaj o ispunjenju uslova za prijem BiH u Vijeće Evrope
 10. Realizacija plana Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina u BiH ,
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)     Bilateralnog sporazuma između BiH i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o podsticanju i zaštiti investicija,
  b)     Bilateralnog sporazuma između BiH i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o formiranju mješovitog komiteta,
  c)     Bilateralnog sporazuma između BiH i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o  naučnoj, tehnološkoj i kulturnoj saradnji,
  d)     Sporazuma o trgovinsko-privrednim odnosima i saradnji između BiH i Vlade Republike Mađarske,
  e)     Sporazuma o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji između BiH i Arapske Republike Egipat,
  f)      Sporazuma o zajmu od 12. marta 1999. za SEK 34.500.000 između BiH i Vlade Švedske,
  g)     Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju
 12. Potvrđivanje imanovanja glavnog revizora i zamjenika,
 13. Rasprava o statusu poslanika Ibrahima Đedovića,
 14. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.