MENI

22. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

6.6.2000 14:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika za 20. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)  Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke;
  b)  Sporazuma između Vlade SAD i Vijeća ministara BiH  o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za BiH;
  c)   Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o uređenju graničnog željezničkog saobraćaja;
  d)  Ugovora o finansijskoj pomoći između BiH i SAD za opštinsku infrastrukturu i usluge;
  e)  Sporazuma između Vlade Republike Italije i Vijeća ministara BiH o konsolidaciji određenih dugova;
  f)   Ugovora o odobrenju tranzita za jugoslovenske državljane koji su obavezni da napuste državu boravka;
  g) Aneksa Sporazumu o konsolidaciji duga između Vlade Velike Britanije i Vijeća ministara BiH;
 3. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 1999. godinu,
 4. Nacrt zakona o odlikovanjima Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona  o konkurenciji,
 6. Nacrt zakona o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine,
 7. Inovirani izvještaj o ispunjavanju uslova za prijem BiH u Vijeće Evrope,
 8. Izvještaj o učešću delegacije BiH na 56. zasjedanju UN Komisije za ljudska prava (UNCHR) koja se održava u Ženevi od 20. marta do 28. aprila 2000. godine,
 9. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.