MENI

23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (22.06. i 04.07.2000.)

22.6.2000 12:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. i 22.  sjednice Predstavničkog doma;
  2. Konstituisanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
  3. Program rada Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 2000. godinu,
  4. Nacrt zakona o finansiranju političiih stranaka u BiH (predlagači: poslanici Nikola Špirić i Ibrahim Đedović),
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske,
  6. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.