MENI

26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

18.10.2000 11:40

Dnevni red:

 1. Potvrđivanje imenovanja:
  a)      Predsjedavajućeg Vijeća ministara,
  b)      članova Vijeća ministara.
 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2000. godinu,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000. godinu,
 3. Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora,
 4. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (predlagači poslanici  Sejfudin Tokić i Ivo Lozančić),
 5. Nacrt Osnovnog zakona o ombudsmenu Bosne i Hercegovine (predlagač poslanik Edhem Bičakčić),
 6. Prijedlog Rezolucije (predlagač poslanik Ibrahim Spahić),
 7. Davanje saglasnosti Fderaciji BiH za sklapanje sporazuma o kreditu za obnovu obrazovanja sa Fondom OPEC-a,
 8. Odgovori na poslanička pitanja i pitanja poslanika.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.