MENI

22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

18.7.2002

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnici 20. i 21. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 3. Imenovanje delegata Doma naroda za članove Zajedničke komisije oba doma za postizanje sporazuma o istovjetnom tekstu:
  a)      Zakona o upravi
  b)      Zakona o nacionalnim manjinama
  c)      Zakona o koncesijama
 1. Imenovanje članova Komisije za izradu izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda
 2. Kreditni sporazum između Bosne i Hercegovine i The OPEC Fund for Internacional Development (projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja) – predlagač Predsjedništvo BiH
 3. Ugovor o trgovini tekstilnim proizvodima između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine – predlagač Predsjedništvo
 4. Ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije – predlagač Predsjedništvo BiH
 5. Sporazum između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj pomoći radi osnivanja preduzeća od strane stručne radne snage koja se vraća u Bosnu i Hercegovinu – predlagač Predsjedništvo BiH
 6. Informacija o riješavanju pitanja štediša Ljubljanske banke – podnosilac Vijeće ministara
 7. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci – prvo čitanje, predlagač Predsjedništvo BiH
 8. Zakon o osiguranju depozita BiH, - prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 9. Zakon o izmjeni zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 10. Zakon o odlikovanjima – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 11. Zakon o ravnopravnosti i jednakosti spolova u Bosni i Hercegovini – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 12. Rezolucija o mladima u Bosni i Hercegovini – predlagač delegat Sejfudin Tokić
 13. Izjašnjenje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini – predlagač delegat Ivo Divković
 14. Izjašnjenje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o kretanju i boravku stranaca u azilu – predlagač Vijeće ministara
 15. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH (član 100) - predlagač Vijeće ministara
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Carinskoj tarifi BiH, sa carinskom tarifom BiH (član 100) - predlagač Vijeće ministara
 17. Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
 18. Zakon o registraciji pravnih lica osnovanih od institucija vlasti Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
 21. Zakon o osnovama Javnog RTV sistema i o Javnom RTV sistemu BiH (član 100.) – predlagači delegati Ibrahim Spahić i Sejfudin Tokić
 22. Imenovanje i kompletiranje delegacije Parlamentarne skupštine Parlamentarnu skupštinu Vijeće Evrope

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.