MENI

59. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

3.12.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 58. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Плана рада Независне комисије за 2021. годину;
  3. Разматрање Представке затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број: 05/6-50-17-2232/20 од 18.11.2020. године;
  4. Информација о поступању по представкама пристиглих од Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ;
  5. Информација Министарства правде БиХ, број: 07-50-8005/20 од 18.11.2020. а запримљена у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 20.11.2020. број: 05/6-50-15-27-58-6/20;
  6. Текућа питања
    a) План активности за јануар 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ