MENI
22.1.2020.

Одржана 3. сједница Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације

На 3. сједници Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) за прву замјеницу предсједавајућег Комисије изабрана је делегаткиња Марина Пендеш, а за другу замјеницу предсједавајућег Комисије делегаткиња Душанка Мајкић.

Комисија је утврдила Приједлог чланова група пријатељстава ПСБиХ из Дома народа.

Комисија је дала позитивно мишљење, те Дому препоручила давање сагласности за ратификацију:

 • Уговора о гранту (Коридор 5ц у РС-у -Дио 1) између Босне и Херцеговине, и Европске банке за обнову и развој,
 • Конвенције о међународним правилима за спрјечавање судара на мору 1972 (COLREGs),
 • Аката Свјетске поштанске уније који су усвојени на 26. конгресу одржаном 2016. године у Истанбулу,
 • Протокола уз Конвенцију о уговору о међународном превозу робе цестом (ЦМР), Женева, 19. маја 1956. године,
 • Уговора о начелима којима се уређује дјеловање земаља у истраживању и кориштењу свемира, укључујући и Мјесец и друга небеска тијела,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Уједињених Арапских Емирата о ваздушном саобраћају између и ван њихових територија,
 • Протокола број 15 уз Европску конвенцију о заштити људских права и темељних слобода, надлежност: Министарство за људска права и избјеглице БиХ,
 • Протокола број 16 уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода,
 • Измјена и допуна Конвенције о заштити Средоземног мора од загађења – Барселонска конвенција,
 • Уговора о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Републике Турске,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Француске у области кинематографске копродукције,
 • Продужења важења Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у области образовања,
 • Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности и Административни споразум о провођењу Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности,
 • Измјена и допуна Анекса Конвенције о идентификационим документима помораца (ревидирана) број 185 из 2003. године, Међународне организације рада,
 • Конвенције Савјета Европе о фалсификовању медицинских производа и сличним кривичним дјелима која представљају пријетњу за јавно здравље,
 • Измјена и допуна из 2018. године Кодекса Конвенције о раду на мору (МЛЦ) из 2006. године, Међународне организације рада,
 • Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савезне Владе Аустрије о размјени и међусобној заштити класификованих података,
 • Споразума о војно-финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске и Имплементационог протокола у вези са финансијском помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске.

Комисија је одгодила изјашњавање о Протоколу о измјенама и допунама Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Саудијске Арабије о међусобној замјени некретнина-земљишта за изградњу дипломатских представништава у Сарајеву и Ријаду. Од надлежног Министарства иностраних послова БиХ Комисија је затражила потпунију информацију о овом Протоколу.

Примљени су к знању сљедећи извјештаји о међународним активностима комисија и делегација ПСБиХ: 

 • Извјештај са другог Евроазијског форума жена, Санкт Петербург, 20. - 21. септембра 2018. године,
 • Извјештај са 5. Конференције парламентараца Дунавске регије, Будимпешта, 4.-5. октобра 2018. године,
 • Извјештај са 20. годишње сесије безбједносног форума на државном и глобалном нивоу, Форум Кран Монтана, Женева (Швајцарска), 24. - 27. октобра 2018. године,
 • Извјештај са 31. засједања Парламентарне скупштине Франкофоније за регију Европа, Андорра ла Велла (Кнежевина Андора), 21. - 24. октобра 2018. године,
 • Извјештај са Округлог стола на високом нивоу о процесу европских интеграција на западном Балкану из регионалне перспективе, Брисел, 27. новембра 2018. године,
 • Извјештај са семинара ИПУ-а о постизању циљева одрживог развоја геополитичке групе 12+1 парламената земаља источне Азије, Јерусалим, Израел 20. - 22. новембра 2018. године,
 • Извјештај са састанка Парламентарног пленума Енергетске заједнице и 3. Парламентарног форума југоисточне Европе о енергетској ефикасности и клими, Брисел, 18. - 19. фебруар 2019. године,
 • Извјештај са зимског засједања Парламентарне скупштине ОЕБС-а, Беч, 20.-22. фебруар 2019. године,
 • Извјештај са 13. пленарне сједнице Парламентарне скупштине Медитерана, Београд, 21. - 22. фебруара 2019. године,
 • Извјештај са Конференције предсједника парламената земаља Европске уније, Беч 8. - 9. април 2019. године,
 • Извјештај са 6. сједнице Глобалне платформе за смањење ризика од катастрофа, Женева, Швајцарска, 15. - 17. мај 2019. године,
 • Извјештај са Студијске посјете о одрживој урбаној мобилности за парламентарце и државне службенике парламената земаља западног Балкана, Љубљана, 13.-14. мај 2019. године,
 • Извјештај са Конференције “Млади парламентарци ЕУ и земаља западног Балкана” ,Подгорица, 15. - 16. април 2019. године,
 • Извјештај са Конференције Парламентарне скупштине Медитерана (ПСМ) о алтернативним тржиштима капитала за економски раст на Медитерану – кључна улога парламентараца, Милано, 4. - 5. јули 2019. године,
 • Извјештај са Другог међународног форума “Развој парламентаризма”, Москва, 1. - 2. јули 2019. године,
 • Извјештај са ОЕБС-ове међународне конференције “Иницијатива Појас и пут – покретач Циљева одрживог развоја”, Андермат, 5. - 7. септембра 2019. године,
 • Извјештај са 4. састанка предсједника парламената евроазијских земаља, Нур Султан – Република Казахстан, 23. - 24.септембар 2019. године,
 • Извјештај са 21. Цетињског парламентарног форума, Цетиње, 30. септембар 2019. године. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу