MENI
22.1.2020

Održana 3. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Na 3. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač delegat Denis Bećirović. Komisija, međutim, nije podržala principe ovog Prijedloga zakona.

Komisija je prihvatila Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH.

Prihvaćen je i Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Usvojen je i Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja u Bosni i Hercegovini, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Komisija je prihvatila i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovaj Izvještaj Komisija je usvojila i prema Domu uputila zaključak u kome se od Vijeća ministara BiH traži dostavljanje informacije o tome koliko je, za posljednjih pet godina, isplaćeno novca iz Budžeta institucija BiH za troškove advokata u krivičnim i drugim postupcima, odnosno za naknade štete zbog boravka u pritvoru lica lišenih slobode koja su u krivičnom postupku pravosnažno oslobođena optužbe, te koliko je isplaćeno novca na osnovu presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, za naknade zbog povrede člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (povreda prava na suđenje u razumnom roku).

Komisija je prihvatila Izvještaj o provođenju Općih izbora i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Članovi Komisije nisu podržali Inicijativu delegata Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se osigurava potpuna i dosljedna implementacija četiri presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku.

Komisija nije podržala Inicijativu delegata Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planova i programa bh. entiteta RS i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Nije podržana Inicijativa delegata Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru.

Odloženo je izjašnjavanje o delegatskoj Inicijativi Zlatka Miletića, koja glasi: „U skladu s članom 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim inicijativu Vijeću ministara – Ministarstvu pravde BiH da, u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Ovu inicijativu podnosim u ime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili prijedlog preporuka za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koji dostavljam u prilogu ove inicijative“.

Komisija nije primila k znanju godišnje izvještaje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu.

Komisija nije primila k znanju ni Informaciju o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Sa dnevnog reda današnje sjednice Komisije skinuti su:

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, te
  • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Radi odsustva predlagača, s dnevnog reda sjednice Komisije skinut je i Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću