MENI
23.1.2020

Održana 10. sjednica Kolegija Doma naroda

Na 10. sjednici Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) članovi Kolegija postigli su dogovor u vezi sa radom 4. sjednice Doma naroda PSBiH.

Određene su nadležne komisije za razmatranje delegatskih inicijativa, kao i materijala koji su pristigli između dvije sjednice Doma naroda PSBiH.

Članovi Kolegija Doma, u skladu sa Poslovnikom Doma, zatražili su od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, komisija i klubova naroda da u roku od 30 dana dostave svoje prijedloge i mišljenja u vezi sa Orijentacionim radnim planom Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

Kolegij Doma naroda k znanju je primio Zaključak Ustavnopravne komisije Doma naroda, broj: 02/1-50-8-22-2/19 od 20. 12. 2019., te Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, broj: 02-01-2-1964/19 od 20. 12. 2019. godine.

Razmatrane su i međunarodne obaveze članova Kolegija Doma naroda i predstavnika PSBiH u narednom periodu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću