MENI

Kalendar događaja

17.12.2019
12:00

13. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

Lokacija : Ostalo

 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Dogovor o radu 2. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH:
  a)      Molba Ministarstva finansija i trezora BiH za uvrštavanje tačke dnevnog reda, akt broj: 01-50-1-15-2/19 od 11. 12. 2019;
 1. Određivanje nadležne komisije za razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se od Ministarstva prometa i komunikacija BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim bi se značajno pooštrile sankcije za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju vozilom kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1.5g/kg (član 174. stav (2) Zakona)“, broj: 01-50-1-2130/19 od 11. 12. 2019;
 2. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – juni 2019, podnosilac: Ministarstvo finasnija i trezora BiH, broj: 01,02,03-16-1-2065/19 od 2. 12. 2019;
 3. Međunarodne aktivnosti;
 4. Tekuća pitanja:
  a)    Obavještenje Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-7-2125/19 od 10. 12. 2019,
  b)    Prijedlog rješenja o izmjeni koeficijenta za obračun razlike plaće za poslanika Nenada Nešića,
  c)    Prijedlog rješenja o izmjeni koeficijenta za obračun razlike plaće za poslanika Vojina Mitrovića,
  d)    Prijedlog rješenja o izmjeni koeficijenta za obračun razlike plaće za poslanika Safeta Softića,
  e)    Prijedlog rješenja o izmjeni koeficijenta za obračun razlike plaće za poslanika Predraga Kožula,
  f)     Prijedlog rješenja o izmjeni koeficijenta za obračun razlike plaće za poslanicu Almu Čolo.

 

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.