MENI

25. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

23.5.2002.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 23. и 24. сједнице Представничког дома,
 2. Посланичка питања и одговори,
 3. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о статистици,
 4. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о концесијама БиХ,
 5. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву Савјета министара за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине по хитном поступку,
 6. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Резолуцији о регулисању правног статуса институција науке и културе Босне и Херцеговине,
 7. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о приједлогу закључака Заједничке комисије која је усаглашавала Закон о правобранилаштву Босне и Херцеговине,
 8. Захтјев за разматрање Приједлога закона о осигурању депозита Босне и Херцеговине, по хитном поступку (члан 104. Пословника),
 9. Захтјев Савјета министара за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци БиХ по хитном поступку (члан 104. Пословника),
 10. Приједлог закона о заштити права националних мањина (прво читање) – предлагач Савјет министара,
 11. Приједлог закона о управи (прво читање),
 12. Извјештај о извршењу Буџета Предсједништва Босне и Херцеговине за 2001. годину,
 13. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2001. и Финансијски извјештај Централне банке Босне и Херцеговине са 31. децембром 2001.,
 14. Извјештај о пословању Канцеларије за ревизију финасијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2001. годину,
 15. Извјештај Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил о посјетама једном броју општина Босне и Херцеговине,
 16. Резолуција о политици здравља за све грађане Босне и Херцеговине (предлагач посланик Сеад Бутуровић),
 17. Избор чланова и замјеника чланова Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Савјету Европе,
 18. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Уговора између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије о царинској сарадњи и узајамној помоћи,
  b)      Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке о финансијској помоћи ради оснивања предузећа од стране стручне радне снаге која се враћа у Босну и Херцеговину,
  c)      Развојног кредитног споразума (пројект кредита за привредни сектор) између Босне и Херцеговине/Република Српска и међународна асоцијација за развој (ИДА),
 19. Формирање привремене комисије ради утврђивања чињеница у вези с продајом донираног оружја Израелу и Камеруну,
 20. Формирање истражне комисије за испитивање случаја проналаска оружја у Мостару,
 21. Доношење резолуције у вези с употребом терминологије у складу с Дејтонским споразумом.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.