MENI

59. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

3.12.2020. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga Plana rada Neovisnog povjerenstva za 2021. godinu;
  3. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-2232/20 od 18.11.2020. godine;
  4. Informacija o postupanju po predstavkama pristiglih od Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH;
  5. Informacija Ministarstva pravde BiH, broj: 07-50-8005/20 od 18.11.2020. a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 20.11.2020. broj: 05/6-50-15-27-58-6/20;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za siječanj 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE