MENI
19.5.2020

Održana 4. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 4. sjednici usvojila je i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Nakon rasprave o ovom Izvještaju, Komisija je podržala i u dalju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativu Mirka Šarovića, kojom se od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH traži skraćenje rokova vezanih za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene.

Komisija je također usvojila i zaključak kojim se od nadležnih institucija za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene traži da poštuju zadate rokove prilikom davanja ovih isprava.

Razmatrajući dopis marketinške asocijacije „BiH šljive“, a koji se odnosi na provedbenu direktivu o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Evropsku uniju (EU) organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar EU, Komisija je usvojila zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da hitno organizira sastanak sa predstavnicima marketinške asocijacije „BiH šljive“ i predstavnicima drugih relevantnih asocijacija i udruženja iz ove oblasti, kako bi zajednički donijeli zaključke kojim bi riješili probleme u vezi sa dva granična prijelaza na koje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije mogu ulaziti iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, i to granični prijelaz Stara Gradiška na sjeveru i granični prijelaz Nova sela (Metković) na jugu naše zemlje, a gdje se nadzor vrši samo radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati na GP Stara Gradiška, odnosno od 07:00 do 15:00 sati na GP Nova sela.

Također, Komisija je usvojila zaključak kojim se traži da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zahtijeva od nadležnih institucija Republike Hrvatske da fitosanitarna inspekcija na graničnim prijelazima radi 24 sata dnevno, te da se putem nadležnih komisija uputi zahtjev nadležnim tijelima EU kako bi se otvorila još dva ili više graničnih prijelaza sa Republikom Hrvatskom za promet bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću